Visitors Registration

Exhibition information

Date: December 11th – 14th, 2019

Venue: Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) – 799 Nguyen Van Linh, District 7, Ho Chi Minh City HCM, Vietnam

Opening Hours: 9:00 – 17:00

EXHIBITOR LIST 2018 : https://vimaf.vn/en/exhibitors-list/

Onsite registration

Visitors can register at the registration counter on any day of the show. You can fill out the registration form and submit at the registration desk to receive the card. The registration area is located in front of the exhibit

Pre-registration

  • Nếu không có website, vui lòng điền "Không"
  • Chúng tôi có tổ chức các chương trình Hội nghị - Hội thảo. Vui lòng xác nhận Có hoặc Không tham gia thông qua ô bên dưới (We will organize Conference - Seminar. Please let me know if you can attend our seminar or not)
  • Vui lòng để lại thông tin liên lạc của những đối tác kinh doanh trong ngành liên quan đến Triển lãm để chúng tôi liên hệ mời tham quan (Please leave business partner's contact for us to invite them to our exhibition)
© 2019 Copyright VIMAF. All Rights Reserved.