HỘI THẢO TẠI TRIỂN LÃM

A. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VIỆT NAM – HÀN QUỐC 2018 Ngày: 12-13/12/2018      Thời gian: 9:00 – 17:00 Đối tượng tham dự: Nhà triển lãm, người mua hàng, Nhà sản xuất Lịch trình & diễn giả:    Thời gian Chủ đề Diễn giả 08:30 – 09:00 Đăng kí Phần I: Giới thiệu Người …

Xem chi tiết…

Xem chi tiết...

© 2019 Copyright VIMAF. All Rights Reserved.