Danh mục triển lãm

Các mặt hàng triển lãm là những sản phẩm máy móc thiết bị trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo như: Máy và công cụ gia công kim loại, hệ thống tự động hóa và điều khiển chuyển động, thiết bị công nghiệp và thiết bị điện …

© 2019 Copyright VIMAF. All Rights Reserved.