Đối tượng khách tham gia

Chức Năng Công Việc

Chuyên Ngành

• Cán bộ cao cấp của Chính phủ

• Quản lý Nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài

• Nhà máy được quản lý Nhà nước

• Giám đốc điều hành khu công nghiệp & cụm

• Cán bộ quản lý cấp cao

• Quản lý sản xuất

• Quản lý nhà máy

• Kỹ sư sản xuất & thiết kế

• Nhân viên xử lý vật liệu

• Người quản lý mua hàng

• Nhà thiết kế và tư vấn thiết kế công nghiệp

• Công ty Thương mại

• Các nhà cung cấp OEM

• Sản xuất linh kiện và sản phẩm kim loại

• Sản xuất và Chế biến

• Điện

• Sản xuất Điện tử

• Ô tô, Phụ tùng Sản xuất

• Động cơ và xe

• Vận tải

• Kho bãi và lưu trữ

• Đóng tàu và Kỹ thuật Hàng Hải

• Các bộ phận và Hệ Thống

• CNTT & Viễn Thông

•  Hóa dầu

• Sản xuất cao su và nhựa

• Kiểm tra và kiểm tra chất lượng

• Kỹ thuật, Sản xuất và Dự án chìa khóa trao tay

• Công cụ – Khuôn mẫu

• Dầu khí

• Nội thất

© 2018 Copyright VIMAF. All Rights Reserved.