Đăng ký giao thương

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI GIAO THƯƠNG VIMAF & VSIF 2019

Giới thiệu chương trình kết nối giao thương

Biz Matching là chương trình kết nối giao thương trực tiếp giữa đơn vị triển lãm với khách tham quan.

Chương trình tạo các cơ hội hấp dẫn cho các bên có thể trao đổi trực tiếp, tìm hiểu chi tiết để mua hàng hoặc hợp tác thương mại để cùng đưa những sản phẩm tiềm năng thâm nhập vào thị trường hoặc phát triển thêm các kênh phân phối ở các thị trường.

Chương trình là dịch vụ đi kèm và miễn phí dành cho Đơn vị triển lãm tham gia trưng bày trong triển lãm VIMAF & VSIF và Doanh nghiệp tham quan triển lãm (Người mua hàng tiềm năng)

Quyền lợi đối với Doanh nghiệp tham quan triển lãm (Người mua hàng tiềm năng)

Quyền lợi đối với Doanh nghiệp tham quan triển lãm

Với mục đích tạo cuộc gặp kết nối giao thương một cách chặt chẽ và hiệu quả hơn, chỉ những doanh nghiệp tham quan có tài chính để đầu tư, có nhu cầu tìm kiếm sản phẩm phân phối, có kênh phân phối hiện hữu, có quyền quyết định cuối cùng… mới được mời tham gia Biz Matching với những quyền lợi cụ thể sau đây:

  • Được xem xét hỗ trợ vé máy bay khứ hồi, và khách sạn
  • Sắp xếp lịch hẹn trước với các Đơn vị triển lãm (Nhà cung cấp)
  • Được cung cấp các thông tin chi tiết về Đơn vị triển lãm và sản phẩm – dịch vụ
  • Dịch vụ thông dịch cao cấp hỗ trợ trong quá trình trao đổi chi tiết tại triển lãm
  • Quà lưu niệm và các dịch vụ cao cấp khác (Thẻ thông hành suốt 3 ngày, Tham dự Tiệc chiêu đãi, Miễn phí dịch vụ Photo-copy…)

Quyền lợi đối với Đơn vị triển lãm

Ngay khi quyết định tham gia triển lãm, Đơn vị triển lãm sẽ cung cấp chi tiết thông tin về công ty, sản phẩm, và những yêu cầu về Doanh nghiệp tham quan triển lãm tiềm năng hoặc chỉ định danh sách các Doanh nghiệp tham quan triển lãm mong muốn

Quyền lợi của Đơn vị triển lãm:

  • Được sắp xếp ít nhất 3 cuộc gặp với Doanh nghiệp tham quan triển lãm
  • Được cung cấp thông tin để tìm hiểu về các Doanh nghiệp tham quan triển lãm trước các cuộc gặp
  • Được Ban tổ chức hỗ trợ sắp xếp các cuộc giao lưu với Doanh nghiệp tham quan triển lãm như: Viếng thăm văn phòng, nhà máy; Thông tin về thị trường…

Liên hệ

Ban Tổ chức Triển lãm Máy móc –  Thiết bị công nghiệp tại Việt Nam 2019 (VIMAF) & Triển lãm Sản Phẩm Công Nghiệp Hỗ Trợ Việt Nam 2019 (VSIF)

Contact: Ms. Nhan Lieu (Event Manager)

Email: nhann.coex@gmail.com

Phone: (+84) 934511953

Biz Matching Registration ( Đăng ký kết nối giao thương )

© 2019 Copyright VIMAF. All Rights Reserved.