Lưu ý: Đây là chương trình năm 2018 vừa được diễn ra (12-14/12/2018). Chương trình cho năm 2019 sẽ được cập nhật sớm nhất.

1. KHAI MẠC TRIỂN LÃM

Ngày: 12/12/2018 (Thứ Tư)        Thời gian: 10:30 – 11:45

Địa điểm: Sảnh triển lãm

Đối tượng tham dự: VIP của Chính phủ Việt Nam – Chính phủ Hàn Quốc, Hiệp hội, Đơn vị Truyền thông

Nội dung: Mở màn biểu diễn, Phát biểu chào mừng, Giới thiệu và tham quan Triển lãm

 

2. KẾT NỐI GIAO THƯƠNG

Ngày: 12 – 13/12/2018 (Thứ Tư và Thứ Năm )        Thời gian: 9 :00 – 17:00

Địa điểm: Khu vực giao thương và gian hàng triển lãm

Nội dung: Cuộc họp được sắp xếp trước giữa đơn vị triển lãm và khách giao thương

Đơn vị tổ chức: COEX, KOTRA, CSID và HAMEE

4. HỘI THẢO

Đăng ký tham gia hội thảo: https://vimaf.vn/dang-ky-hoi-thao/

Liên hệ đăng kí:

Mr. Huy 

Phone: 0962 670 517

Email: huy.coex@gmail.com

© 2018 Copyright VIMAF. All Rights Reserved.