Bản đồ

TAXI XE BUÝT
Thời gian:

  • 30 phút từ sân bay đến Thành phố Hồ Chí Minh
  • 30 phút từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Mỹ Hưng
Thời gian:

  • 40 phút từ sân bay đến Thành phố Hồ Chí Minh
  • 40 phút từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Mỹ Hưng

Hướng:

  • Đi xe buýt số 159 từ sân bay đến chợ Bến Thành (TP Hồ Chí Minh)
  • Sau đó bắt xe buýt số 34, 102, 139 từ Thành phố Hồ Chí Minh để dừng gần SECC
© 2019 Copyright VIMAF. All Rights Reserved.