Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Tên công ty : CÔNG TY CHÍNH XÁC HOE JUN

Chủ tịch : Kyung Ho,Kim

E-mail : hoejun88@hanmail.net

Website : www.hoejun.com

Sản phẩm: cuộn tấm sắt chính xác theo một quy trình, Năng suất cao và thao tác đơn giản