Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Tên công ty : Công ty TNHH HIGEN MOTOR

Chủ tịch : KIM JAE-HAK

E-mail : ygyeo@higenmotor.com

Website : www.higenmotor.com

Sản phẩm: Động cơ cảm ứng xoay chiều (tối đa 5.000kW, chống cháy nổ, IE3), Động cơ và ổ đĩa Servo, Động cơ / biến tần cho EV