Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Tên công ty : Công ty TNHH Hephzibah

Chủ tịch : M. G. Lee

E-mail : timhur@airrex.co.kr

Website : www.airrex.biz

Sản phẩm: Máy lạnh cầm tay công nghiệp (Máy làm mát tại chỗ)