Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Tên công ty : Tập đoàn HBL.

Chủ tịch : Houng-Soon, Lim

E-mail : jalsalja20@naver.com

Website : www.hbjoint.com / www.leanlab.kr

Sản phẩm chính : Ống LOGIFORM / Kim loại /Hệ thống RIP PIPE / Linh kiện / Hệ thống AGV