Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Tên công ty : Kỹ thuật HANARO

Chủ tịch: GI HYUN AN

E-mail : akh1725@naver.com

Website : hnr.hnreng.co.kr

Sản phẩm: Máy đúc khuôn buồng lạnh Máy đúc khuôn buồng nóng Máy ép