Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Địa chỉ: 1/15 và 1/17 Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phone: (+84) 28 3805 0896

Fax: (+84) 28 3841 0034

Email: vinhphat@vinhphatvn.com.vn

Website: vinhphatvn.com.vn

Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Vĩnh Phát được thành lập từ năm 1998, chuyên Thiết kế, sản xuất, chế tạo và gia công khuôn mẫu, các sản phẩm nhựa, phụ liệu ngành may và cột cờ, cột đèn FRPC.