Ngôn ngữ: Tiếng Việt

THÔNG TIN LIÊN HỆ

VIETNAM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN COEX VIỆT NAM

Ms. Nhan Lieu: +84-93451-1953

nhann.coex@gmail.com

Mr.Phillip Vo: +84-962670517

huy.coex@gmail.com

CSID (Trung tâm phát triển công nghiệp Hỗ trợ TPHCM):

Mr. Duong Duc: +84 (0)909 616 140

ndduc.sct@tphcm.gov.vn

HAMEE (Hiệp hội Cơ khí điện TPHCM):

Ms. Anh Thu: +84 (0)903 887 366

KOREA

Ms. Won Choi: +82-2-6000-8127

wjchoi@coex.co.kr

TAIWAN & CHINA

Ms. Camille Chen: +886-2-2749-34681 | +86-13910485231

twcchen@gmail.com

LIÊN HỆ