Đăng ký trực tuyến

  • Quý khách đăng ký trực tuyến sẽ nhận được email xác nhận từ ban tổ chức.
  • Khi đến Triển lãm, quý khách vui lòng mang theo danh thiếp đến nhận Thẻ tham quan đã được chuẩn bị trước tại Quầy đăng ký trong khu vực sảnh chính của toà nhà.
  • Thời gian nhận thẻ tham quan diễn ra suốt thời gian triển lãm diễn ra và kết thúc vào 16:30 cùng ngày.

Đăng ký tham quan tại quầy

  • Quý khách tham quan không đăng ký tham quan trực tuyến trên website chương trình sẽ có thể đăng kí trực tiếp tại Quầy Đăng ký trong suốt thời gian diễn ra triển lãm đến 16:30 chiều mỗi ngày.
  • Quý khách tham quan nhất thiết điền vào phiếu thông tin đã cung cấp tại quầy, và cung cấp danh thiếp.
  • Quầy Đăng ký sẽ được bố trí ngay sảnh chính của khu vực triển lãm.

Thời gian: Ngày 31/03 – 02/04/2020, từ 10:00 đến 16:30

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

회사 이름:

웹 사이트:

그들의 이름:

이메일:

전화 번호:

나이:

주소:

1. 회사의 분류:

2. 사업 유형의 분류:

3. 메시지 작업:

4. 회사에서 구매하고 판매하기위한 결정을 내리는 역량:

5. 회사가 기계 및 장비를 구매하기 위해 지불 할 수있는 금액:

6. 방문 목적:

7. 당신은 모든 것에 대해 흥분됩니다:

8. 전시회에 대해 어떻게 알 수 있습니까?

9. 같은 전시회 전시회를 방문하십시오

기쁘게 생각한다면: